Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

China – Schuurmans-zaak

Een repatriering van twee kinderen van China naar Nederland.

Ik heb een erg moeilijke tijd ervaren toen mijn kinderen ontvoerd waren. En in mijn situatie was het moeilijk en niet geheel zonder risico om er achteraan te gaan. Ik wist niet hoe de situatie zou uitpakken en wat ik kon verwachten. Ook wist ik dat mislukkingen in het begin, de kansen snel zouden verkleinen. Dankzij de heer Hoogkamer en zijn collega’s is alles succesvol en snel verlopen. Wat ik kan zeggen over het IECK is dat de werkwijze zeer professioneel is en dat zij zeer veel ervaring hebben. De heer Hoogkamer was erg bereid mij te helpen en wilde dit ook graag. Ook voelde ik zijn medeleven en grote betrokkenheid. Hierdoor ontstond een vertrouwensband.

Ook de planning en voorbereiding wordt heel zorgvuldig gedaan. Niets aan het toeval overlatend. En alle mogelijke scenario’s worden voorbereid. Ik weet dat ze ook in de allermoeilijkste scenario’s door blijven gaan. Dit heb ik ook van andere cliënten gehoord. Mijn recovery verliep gelukkig goed. En alles is opgelost door middel van praten en onderhandelen, en met de heer Hoogkamer as mediator. Ik vond dit erg goed en professioneel. Hier was ik wel van onder de indruk. Door mijn emoties was ik zelf nooit zo goed in onderhandelen geweest en de ontvoerende ouder heeft iets wat veel zwaarder weegt. Nu nog zelfs wordt er aandacht besteed aan mij, door het IECK om een mogelijke tweede kinderontvoering te voorkomen. Ik wil ook graag referentie zijn voor het IECK, voor diegenen die een soortgelijke zaak hebben. Die een kinderontvoering meemaken op dit moment.

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.