Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Mexico – Bernat-zaak

Een repatriering van twee kinderen van Mexico naar de Verenigde Staten van America.

Beste IECK,

Ik wilde even de tijd nemen om je te bedanken voor al je zware en aanhoudende inspanningen namens mij om mijn kinderen weer met mij te herenigen. Uiteraard is een achtergebleven ouder zijn van Internationaal Ontvoerde Kinderen iets dat we allemaal maar eenmaal in ons leven mee zullen maken en we hebben geen idee wat we kunnen verwachten, noch hoe hier op de juiste wijze mee om te gaan om ons met onze kinderen te herenigen. Omdat je het zelf hebt meegemaakt, ben ik van mening dat je een uniek vermogen hebt om je in ons in te leven zoals dit maar weinigen kunnen. Jouw medeleven is buitengewoon, samen met je bereidheid om waar mogelijk elke mogelijke dollar voor ons uit te sparen, een onverwachte en verfrissende verrassing voor mij.

Ook je keuze voor de mensen waarmee je werkt is ongeëvenaard. Alle personen die namens mij voor je werkten, waren van het hoogste kaliber in hun vak en toonden de grootst mogelijke professionaliteit. Ook is het aantal contacten bij buitenlandse overheden die bereid waren om met ons samen te werken omdat het “het juiste was om te doen” ongelooflijk. Jouw netwerk van mensen die je in de loop der jaren om je heen hebt verzameld, is ongelooflijk.

Omdat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt, was het soms moeilijk voor me om je “taktiek” te begrijpen, maar uiteindelijk bleek alles wat je me hebt verteld waar en accuraat te zijn. Alhoewel de maanden die ik zonder mijn kinderen heb doorgebracht een eeuwigheid leken te duren, weet ik dat er geen andere manier was om mijn kinderen terug te krijgen in zo’n korte tijd zonder jouw hulp.

Mocht je ooit een klant hebben die een referentie wil hebben alvorens van je diensten gebruik te maken of een klant die moeite heeft om te begrijpen waarom je op een bepaalde manier te werk gaat, of gewoon iemand die met iemand wil praten tijdens het gehele proces, aarzel dan niet om hen mijn persoonlijke gegevens door te spelen om contact met mij op te kunnen nemen.

Woorden kunnen eenvoudigweg niet beschrijven hoe dankbaar ik je ben voor je diensten. Bedankt voor alles wat je voor mijn gezin hebt gedaan.

Met vriendelijke groet,

David Bernat

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.