Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Literatuur


WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING
Internationale kinderontvoering. Oorzaken, preventie en oplossingen.
Betty de Hart
Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
ISBN: 90 5517159 x

In het belang van het kind. Echt waar
Arthur van Traa
Groningen: SGE bv 2007
ISBN: 90 811292 1 x
Gemengde relaties

MEDIATION
Mediation in juridisch perspectief
A.H. Santing-Wubs
Deventer: Uitgeverij Kluwer BV 2007
ISBN: 97.89.01.30.39.757

Verwijzen naar Mediation
Mr. M. Pel
Den Haag: SDU Uitgevers 2004 (Tweede herziene druk 2008)
ISBN: 978.12.11.74.49

Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden
G.P. Hoefnagels
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen 1995, 2006
ISBN: 90 204 0622 1

ECHTSCHEIDING EN HET KIND
Echtscheiding: kiezen voor het kind; in gesprek met kinderen over hun ervaringen na de scheiding van hun ouders
Femke van der Gun en Lavinia de Jong
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2006
ISBN 90 6665 718 9

Een ouderschapsplan maken. Praktische tips en advies voor ouders die gaan scheiden
Pieter Vermeulen
Rotterdam: Ad Donker 2008
ISBN: 978 90 6100 627 5

Scheiding & Ouderschap: een nieuw evenwicht in de ouder-kindrelatie
Pieter Vermeulen
Rotterdam: Uitgeversmaatschappij Ad. Donker 2004
ISBN: 90 6100 5668 x

Kind in bemiddeling; over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten van hun ouders
Cees van Leuven en Annelies Hendriks
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2005
ISBN: 90 6665 638 7

Scheidingskinderen
Ed Spruijt
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2007
ISBN: 978 90 6665 845 5

Het verdeelde kind
Ed Spruijt, Helga Kormos e.d.
Den Haag: Raad voor de Kinderbescherming 2003
ISBN: 90 39303262 2

KINDERRECHTEN ALGEMEEN
Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale verdragen over de rechtspositie van minderjarigen.
Stan Meuwese, Mirjam Blaak en Majorie Kaandorp (red.)
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005
ISBN: 90 6916 500 7

Het belang van het kind in het Nederlandse Recht
Margritte Kalverboer & Elianne Zijlstra
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2006
ISBN: 90 6665 769 3

Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Marielle Bruning en Geeske Ruitenberg
Amsterdam: Uitgeverij SWP 2005
ISBN: 90 6665 688 3

Jeugdrecht en Jeugdzorg
Jaap Doek en Paul Vlaardingerbroek
Amsterdam: Elsevier Juridisch zesde herziene druk 2009
ISBN: 97.80.35.24.39.72

GEMENGDE RELATIES
Nieuw Marokkaans Familierecht en Nederlands IPR
L. Jordens – Cotran
Amsterdam: SDU Uitgevers 2007
ISBN: 978 90 5409 494 4

Onbezonnen vrouwen, gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht
Betty de Hart
Amsterdam: Aksant 2003
ISBN: 90 52600848

Tussen rede en gevoel, een verkennend onderzoek naar de complexiteit van relaties tussen autochtone Nederlanders en Marokkanen van de tweede en tussengeneratie
Linda Emmelkamp
Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam 2000
ISBN: 90 68750682

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens; hoe Nederland omgaat met etnisch en religieus verschil
D. Hondius
Den Haag: SDU Uitgevers 2001
ISBN:90 12089751

Mijn partner is moslim, over liefde, loyaliteit en culturele verschillen
J. Folbert
Kampen: Kok 2006
ISBN: 90 43512648


LEESBOEKEN

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING
Kom niet aan mijn kinderen
Janneke Schoonhoven en Marlou Roossink
Baarn: Uitgeverij De Kern, De Fontein bv 2007
ISBN 978 90 325 0018 4

Onder dezelfde sterrenhemel
Atti Bahadouri en Doris Elzinga
Amsterdam: Uitgeverij Arena 2006
ISBN 90 6974 755 3

Gestolen dochters
Malika Kaddour en Doris Elzinga
Amsterdam: Uitgeverij Arena 2004
ISBN 90 4610010 3

In een sluier gevangen & Uit liefde voor mijn kind
Betty Mahmoody
Vianen: The House of Books 2005
ISBN 90 44313282

De schaduw van mijn vader
Mahtob Mahmoody
Vianen: The house of Book 2013
ISBN 9789044342802

GEMENGDE RELATIES
Gevangen in het land van mijn geliefde
Heike Wagner
Baarn: Tirion Uitgevers B.V. 2002
ISBN: 90 4390 365 5

De gesluierde eva
Nawal El Saadawi
Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga bv. 1992
ISBN: 90 6766078 7

Grenzeloze liefde. Westerse vrouwen over hun Arabisch-islamitische huwelijk
H. Rozeman
Amsterdam: Bulaaq 2005
ISBN: 90 54601084

Weg van Lila
Patrick van Rhijn
Uithoorn: Karakter Uitgevers BV 2007
ISBN: 978.90.61.12.00.70

Vaderstad
Patrick van Rhijn
Uithoorn: Karakter Uitgevers BV 2009
ISBN: 97.89.90.61.12.38.80

Israël op een doordeweekse dag
Rachel Levy
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact 2008
ISBN 978 90 254 2609 5

VERMISSING
Wachten went nooit
De vermissing en opsporing van Willem Barentsen
Dhr. F.Schook
2010
Amsterdam: Mijn Eigen Boek
ISBN: 97.89.05.97.42.567

Vermist en wat dan?
Mevr. M. van Tankeren
1996
Amsterdam: Babylon-De Geus
ISBN: 90.62.22.32.22

Broer
Maurits de Bruijn
2012
Amsterdam: Nieuw Amsterdam
ISBN 97.89.04.68.12.945

bron: CIKO


Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.