Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Networking Photo Gallery

NETWORKING PHOTO GALLERYDr. Adair Dyer (shepherd and co-author Hague Convention CHILD ABDUCTION 1980 / may he rest in peace), and our founder. (Austin, TX)


Sylvester Stallone, and our founder at a high profile network event. Mr. Stallone is not only a famous actor, but also a great business man. (Los Angeles, CA)


Our founder at the Hague Academy – Summer Course Private International Law. (The Hague, NL)


HCCH’s Secretary-General Dr. Christophe Bernasconi, our founder, and our Dr. Luis Raul (attorney) at the HCCH / Hague Conference. (The Hague, NL)


Prof. Dr. Thalia Kruger (author), and our founder at an International Parental Abduction & Human Rights Event. (Brussels, BE)


Second left: Robert Tettelaar (our mentor and head of ADR-International), fourth left: our founder. (Gouda, NL)


Second left: Our Dr. Luis Raul (attorney), second right: Prof. Dr. Yves Daudet (head of the Hague Academy), and students. (The Hague, NL)


Our founder, and Wayne Allyn Root (politician, former US Vice-Presidential Candidate). (Los Angeles, CA)


Lori Taylor (marketeer), and our founder. (Los Angeles, CA)


Anthony Humpage (CEO of Tigrent Learning Inc.), and our founder.  (Los Angeles, CA)Left: Host Jaap Jongbloed, second right: our founder, in a Missing Children TV-show, on his own abducted children, in 1999. (Hilversum, NL)


The Prime Minister of The Netherlands Drs Mark Rutte, and our founder, during leisure time. (The Hague, NL)


Our founder, an interview in the US. (Los Angeles, CA)


Theo van Gogh (direct descendant of Vincent Van Gogh), our founder, and journalist Menno Buch. (The Hague,NL)
( …unfortunately both gentleman on the left and right, are deceased / Mr. Van Gogh was victim of terrorism )


Magistrate Prof. Dr. Oscar G. Cervera Rivera, our Dr. Luis Raul, and our founder. (Mexico City, MX)


JT Foxx (personal coach), and our founder. (Amsterdam, NL)


Our founder, and Kevin Green (Ambassador “Make a wish foundation”). (Amsterdam, NL)


Our founder, and Les Brown (our coach on public speeking). (London, UK)


Johnny Lew Fratto (American television personality), and our founder. (Los Angeles, CA)


Our founder, and Jay Abraham (CEO of the Abraham Group). (Los Angeles, CA)


Our founder, and Nido Qubein (President of High Point University, Philanthropist). (Los Angeles, CA)Our founder, and Prof. Dra. Elisa Perez-Vera (author Explanatory Report Hague Convention CHILD ABDUCTION 1980). (Granada, ES)


Our founder, and General Peter van Uhm, a retired 4-star General in the Royal Netherlands Army, and ex Chief of Defence. (CHOD)


Our founder, and Al Pacino at a high profile network event. Mr. Pacino is one of the finest American/Italian actors. (Los Angeles, CA)


Dr. Adair Dyer (shepherd and co-author Hague Convention Child Abduction 1980), Hans van Loon(ex-secr.-gen. HCCH / HagueConference), and our Dr. Luis Raul(attorney). (The Hague, NL)


Our Mr. Hamdy (jurist), two clients, Prof. Dr. Ibrahim Najjar (attorney, former Lebanese Minister Of Justice), and our founder. (Beirut, LB)


Our founder, and Prof. Dr. Andre Kuipers, Dutch physician and ESA astronaut. (Rijswijk-ZH, NL)


Our financial advisor Courtney Smith (known from: CNN/CBC/CNBC/Wall Street Journal, Moneyline), and our founder. (Amsterdam, NL)


Our founder, and Prof. Dr. Fouad I. Ghaly M.D. (one of the most influential physicians working in the field of regenerative medicine therapies). (Los Angeles, CA)


Michelle Mone (Scottish entrepreneur, and former model. CEO of MJM International Ltd, which owns the Ultimo brand) and our founder. (Los Angeles, CA)


Alex Mandossian (famous marketeer), and our founder. (Los Angeles, CA)


Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.