Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Peru – Gusseva-zaak

Een repatriering van een kind van Peru naar Spanje. ( 3 pics en 2 vids )

Het leven is te kort om haatgevoelens te koesteren. Liefde is alles wat we nodig hebben. Boven alles moeten we onze kinderen liefhebben. Zonder liefde kunnen ze niet groeien en leren ze niet om lief te hebben. Geen enkele ouder heeft het recht om zijn kind als zijn eigendom te beschouwen of als wapen te gebruiken. Ook mag men de andere ouder niet het recht ontnemen om zijn kind op te voeden en te genieten van het ouderschap. Dit is een grote verantwoordelijkheid en helaas zijn velen van ons niet in staat deze te delen.

Toen ik voor de zware taak stond mijn zoon te repatriëren nam ik contact op met het IECK. Ik leerde meneer Hoogkamer kennen en ik wist dat hij de enige persoon was die mij zou kunnen helpen mijn zoon terug te halen. Ik had hem toen inmiddels al 10 maanden niet meer gezien. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt zullen dit begrijpen. Meneer Hoogkamer begreep niet alleen mijn situatie, hij had ook ervaring met repatriëring. Zijn onbaatzuchtige toewijding aan elke zaak, is bewonderenswaardig. Dat maakt hem zo succesvol. Vanaf het moment dat ik contact opnam met het IECK tot het moment waarop ik mijn zoon in mijn armen sloot, heb ik me gesteund gevoeld in alles aangaande de repatriëring van mijn zoon. Het was de moeilijkste en meest stressvolle periode van mijn leven. Maar door wat we hebben meegemaakt zijn er vriendschappen voor het leven ontstaan. Het team van het IECK liet niets aan het toeval over, in tegendeel, ze waren altijd op alles voorbereid. Ze zijn in staat de beste oplossing te vinden, waar zelfs de autoriteiten niet aan hebben gedacht. Ze hebben ons ons leven teruggegeven en we zijn ze daar elke dag dankbaar voor!

Kristiina Gusseva

Een repatriering van een kind van Peru naar Spanje. Uitgevoerd door het IECK in samenwerking met Interpol.

PART 1

PART 2

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.