Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Mexico – Avila-zaak

Een onderlinge overeenkomst met betrekking tot een kind ( Mexico <> Verenigde Staten van Amerika ).

Aan het IECK,

Heer Hoogkamer, laat uw team weten dat hun inspanningen en resultaten in deze zaak veruit superieur waren en verder reikten dan enige andere vorm van rechtshandhaving, advocaat, politie, consulaten en iedereen die een belang bij deze zaak heeft, zou kunnen reiken. U en Dr. Luis hadden gelijk; de enorme druk (de muur stukje bij beetje afbreken) was een belangrijke factor in mijn zaak, alsook Lic. MaVi die als een leeuwin heeft gevochten. Dankzij de actieve houding van Lic. MaVi, Lic. Rodrigo, de geweldige speeches van Dr. Luis. En last but not least, u meneer Hoogkamer. Het is geweldig om te zien hoe u uw team met grote discipline aanstuurt. Goed werk!

Ik dank u allen!

James Mark AVILA
( James Mark Mechanical )
Fresno, CA, USA

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.