Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Peru – Martinez-zaak

Internationale bezoeken tussen Peru en Spanje.

peru-childabduction-001

Beste IECK,

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de geleverde diensten. Ik weet als geen ander dat mijn zaak u veel problemen heeft opgeleverd omdat ik lang heb gewacht met het inschakelen van uw hulp. Dankzij u zie ik mijn kind weer. Ik ben heel tevreden en trots op u en uw werk. Ik had alle hoop opgegeven, maar nu zie ik mijn kind elke dag en één keer per jaar zelfs een hele maand lang. Ik ben blij met het akkoord dat jullie voor mij hebben weten te bereiken.

Ik wil Dr. Luis, dhr. Boris, Dra. Maricela, Jessica, Mikol, dhr. Hoogkamer hartelijk bedanken evenals het overige personeel van IECK, die mij en mijn familie hebben geholpen.

Indien nodig, mag u mijn verhaal als voorbeeld gebruiken. Bovendien mag u mijn persoonlijke gegevens doorgeven aan cliënten die zich in dezelfde situatie bevinden als waar ik mij in bevond en meer informatie over uw organisatie en werkwijze wensen.

Hartelijk dank.

Hoogachtend,

Luis Manuel Hevia en familie

peru-childabduction-002

peru-childabduction-003

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.