Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is bedoeld als algemene en summiere informatie voor het publiek. Voor meer gedetailleerde informatie contacteer ons.

Elke inspanning wordt genomen om ervoor zorg te dragen dat de informatie op deze website zowel accuraat als compleet is. Gelieve contact met ons op te nemen als u vermoedt dat wij onnauwkeurige informatie vertrekken.

Links worden uitsluitend verstrekt ter informatie en het gemak. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de sites waarnaar gelinkt wordt, of de daarop verstrekte informatie. Een link impliceert geen goedkeuring van die site; eveneens; het niet linken naar een site impliceert niet een afkeuring.

Wij kunnen u geen ononderbroken toegang tot deze website, of de sites waarnaar het linkt, garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid, voor welke schade dan ook, die het gevolg is door gebruik van deze informatie.

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.