Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Nederland – Fox-zaak

Een repatriering van een kind van Nederland naar de Verenigde Staten.

Beste mensen,

Ik schrijf deze dankbetuiging op jullie verzoek. Dit doe ik met alle plezier maar wel met tranen in mijn ogen. Wat mijn ex mij en onze dochter heeft aangedaan, was vreselijk. Bovendien wat volgens mijn mening een makkie had moeten zijn, ontaardde in een zwaar gevecht op Nederlandse bodem. Een makkie schrijf ik omdat onze dochter immers naar Nederland was ontvoerd, het land van nota bene het Haags-Verdrag-Kinderontvoering !!! Wel, dat heb ik geweten. Alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen. Zonder jullie en de goede mensen (van de Nederlandse autoriteiten) waarmee jullie samenwerkten, was mijn dochter nooit en te nimmer teruggeleid naar de V.S. Het was voor jullie ook een zware zaak, dat besefte ik maar al te goed. Ik dank jullie daarvoor. Voor al jullie inzet.

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.