Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Mexico – Kohn-zaak

Een repatriering van een kind van Mexico naar Frankrijk.

Ik twijfel er niet aan dat zonder de hulp van IECK mijn zoon nu niet vredig in mijn huis zou slapen.

Mijn zoon was op vakantie naar Mexico met zijn moeder maar op de datum van hun terugkeer kwamen zij niet terug en het werd duidelijk dat na hen geprobeerd te hebben te overtuigen om terug te komen, dat het voornemen was om niet terug te keren naar ons huis in Frankrijk.

Na een procedure te hebben opgestart voor de terugkeer van een kind volgens het Verdrag van Den Haag, ben ik naar Mexico gegaan om daar mensen te ontmoeten die mij zouden kunnen helpen en tevens heb ik geprobeerd om mijn zoon te kunnen blijven zien.

Eén van de mensen die ik heb ontmoet, was een vertegenwoordiger van de consulaire dienst van mijn land en hij gaf mij een zeer gedetailleerde briefing van alle kwesties waar achtergebleven ouders mee te maken krijgen wanneer in Mexico zij proberen om hun kinderen terug te halen. Hij had deze informatie van een aantal onopgeloste zaken die het consulaat volgde. Deze zaken lieten zien dat naast de voor de hand liggende juridische obstakels, verschillende onafhankelijke logistieke problemen overwonnen dienden te worden alvorens een kind succesvol terug te kunnen laten keren.

Intussen was ik in contact gekomen met IECK en heb hen alle kwesties voorgelegd waarover ik in Mexico hoorde. Dankzij deze open discussies, voorafgaand aan een financiële verbintenis met IECK kreeg ik een beeld van hoe de geïntegreerde aanpak van IECK kon werken en ik was overtuigd dat indien ik kans wilde maken op het terughalen van mijn zoon, dat ik dan gebruik zou moeten maken van de diensten van IECK.

Na IECK ingeschakeld te hebben, heb ik hun plaatselijke juridische vertegenwoordigers ontmoet en begon het geïntegreerde plan zich te ontwikkelen. Na twee zittingen beloofde de Mexicaanse rechter de terugkeer van mijn zoon volgens het Verdrag van Den Haag. De juridische specifieke kenmerken van Mexico vereisten echter een snel en allesomvattend “terug-naar-huis-reis-plan”, en wederom plande IECK de reis naar huis en kocht de verschillende vliegtickets en we gingen zo snel mogelijk naar huis. Hun juridische vertegenwoordiger reisde zelfs mee tot aan het punt waar mijn zoon en ik fysiek het vliegtuig in gingen dat ons vanuit Mexico naar huis zou vliegen.

Als achtergebleven ouder ben je behoorlijk kwetsbaar als je hulp zoekt en er is een aantal mensen dat hoop geeft in ruil voor geld zonder enig tastbaar resultaat. Als ik het mij goed herinner, betaalt IECK zijn juridische partner een bonus na een succesvolle terugkeer. En voor mij is dit een bewijs van hun werkelijke doelstelling.

IECK, bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan,

Met vriendelijke groet,

Sven Kohn

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.