Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Verenigde Staten van Amerika – Homan-zaak

Een repatriering van een kind van de Verenigde Staten van Amerika naar Nederland.

Beste Anselmo,

Wij willen even de tijd nemen om jou te bedanken voor al jouw aanhoudende inspanningen om ons met onze kleindochter te herenigen. Omdat je het zelf hebt meegemaakt sprak ons dat enorm aan hoe je een ongekend hardwerkende doorbijter bent. Dit was van unieke waarde voor ons. Jouw adviezen waren voor de autoriteiten in Nederland moeilijk te begrijpen, maar je werkte zeer accuraat en met fantastisch geduld om de zaak tot een goed eind te brengen. Wij kunnen niet beschrijven hoe dankbaar wij zijn, en staan klaar om een ieder die advies wil over het IECK met passie te woord te staan. Nogmaals bedankt voor alles.

Met vriendelijke groet van een zeer tevreden opa en oma.

Bart en Lies Homan

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.