Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Mexico – Oudshoorn-zaak

Een repatriering van een kind van Mexico naar Nederland.

Beste IECK,

Toen mijn kind ontvoerd werd, voelde ik mij behoorlijk wanhopig.
Totdat ik uw organisatie vond.

Ik had niets fout gedaan en toch was ik van de één op de andere dag, mijn normale gezinsleven kwijt.
Gelukkig kwam ik in contact met dhr. Hoogkamer van het IECK, die mij vertelde dat als ik naar zijn strategie luisterde alles relatief snel opgelost zou zijn.

Ondanks dat kreeg het IECK te maken met een invloedrijke familie met contacten bij de Rechtbank en Kinderbescherming aldaar.
De rechter heeft alles geprobeerd om het IECK te ontmoedigen door de zaak zelfs tot vijfmaal toe uit te stellen met een dag, driemaal andere zittingslocaties aan te wijzen binnen 10 dagen etc…
Juist door de alertheid van het IECK kon de rechter niks meer verzinnen dan het internationale recht toe te passen en mijn zoon te verlossen van de ontvoering.
De familie van de moeder kreeg op dat moment een sms van de moeder ( vanuit de Rechtbank ) en probeerde nogmaals mijn zoon uit de Rechtbank naar een taxi, te ontvoeren!
Door oplettendheid van het IECK en mijzelf is dit tegengehouden!

Dhr. Hoogkamer, Dr. Luis, Lic, MaVi en een uitstekende tolk/tevens juriste Lic. Elizabeth hebben door diverse strategieen, snelheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen bereikt dat ik uiteindelijk mijn zoon mee kon nemen, na tweemaal te zijn ontvoerd.
Na de rechtszitting had het IECK een grote en snelle auto klaar staan met chauffeur en vliegtickets, om ons linea-directa naar het vliegveld te rijden.

Ik weet zeker dat het behoorlijk anders had kunnen aflopen als ik het IECK niet had ingeschakeld!

Woorden of cadeaus kunnen niet beschrijven hoe dankbaar ik ben!
Daarom bedank ik het IECK elke dag in gedachten!

Groeten uit Nederland van,

Johannes Oudshoorn

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.