Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Tunesie – Barhouma-zaak

Een repatriering van twee kinderen van Tunesie naar Nederland.

Hallo IECK,

Hartelijk bedankt voor jullie hulp bij de terugkeer van mij twee kinderen vanuit Tunisië naar hun thuisland Nederland. Ik kan de heer Hoogkamer nooit genoeg bedanken voor zijn hulp!

Mijn kinderen zijn Bouchra, 8 jaar oud, en Adam, 5 jaar jaar oud. Ze werden 3 jaar lang Tunisië gegijzeld! Nadat mijn ex-man ons daar in 2008 had verlaten kon ik alleen ontsnappen en naar Nederland gaan om hulp te gaan halen! Alhoewel ze de Arabische taal erg snel hebben opgepakt, misten ze hun thuisland de hele tijd dat ze in Tunisië waren en ze bleven maar vragen wanneer ze terug naar Nederland zouden gaan!

Bijna 2 jaar lang heb ik hier in Nederland en daar in Tunesië alles geprobeerd om mijn kinderen veilig naar huis te laten komen, maar helaas zonder succes…

Pas tot de heer Hoogkamer zich intens met mijn zaak ging bemoeien, begon ik wat vooruitgang te boeken, wat erin heeft geresulteerd dat mijn ex-man de gevangenis in moest (voor 3 jaar!) hier in Nederland, en hij heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen om mijn kinderen terug naar huis te brengen.

Zonder de heer Hoogkamer, het IECK, was ik nu waarschijnlijk nog steeds in Tunisië om te proberen mijn kinderen terug te krijgen.

De kinderen zijn erg veranderd sinds ze weer thuis zijn. Ze zijn losser geworden, ze zijn veel gelukkiger, wat tot uiting komt door de blik in hun ogen. Ze beginnen langzaam maar zeker weer Nederlands te praten en ze gaan graag naar school.

Nogmaals bedankt voor alles dat u voor mij en mijn kinderen hebt gedaan,

Hoogachtend,

Imen Barhouma

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.